Condicions de la compra d'entrades

 

L'adquisició d'una entrada del Teatre de l'Aurora representa l'acceptació de les següents condicions:

1. L'entrada disposa de diferents mesures de seguretat. Cada codi de barres és únic i permet un únic accés. L'Organització no en garanteix l'autenticitat si no ha estat adquirida als punts oficials de venda. Qualsevol entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà l'Organització a privar l'accés al seu portador.

2. Una vegada adquirida l'entrada no serà canviada, ni el seu import retornat, excepte per cancel·lació de l'esdeveniment, cas en què l'Organització es compromet a la devolució de l'import.

3. En el cas d'haver aplicat un descompte a la compra de l'entrada, l'Organització requerirà la documentació acreditativa del mateix per poder accedir al recinte. En el cas de no presentar-la, s'haurà d'abonar a taquilla el descompte efectuat sobre l'import.

4. No es permetrà l'entrada de públic a la sala durant la representació. És potestat de l'Organització permetre l'entrada al recinte un cop començat l'espectacle.

5. L'Organització es reserva el dret d'admissió.

6. L'Organització es reserva els drets d'imatge i de propietat intel·lectual de l'espectacle. Es prohibeix fer fotografies, amb o sense flaix, o enregistrar l'espectacle sense autorització expressa, així com l'entrada al recinte amb qualsevol objecte o producte que l'Organització consideri perillós.

7. A aquest efecte, el portador de l'entrada autoritza l'Organització a efectuar, d'acord amb la Llei, les revisions o registres de persona i tinences necessaris per tal de verificar que es compleixen les condicions de seguretat.

8. Cal conservar l'entrada fins a la sortida del recinte.

9. Si les circumstàncies ho exigeixen, l'Organització es reserva el dret de modificar les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats de l'espectacle, així com de decidir-ne la suspensió.

10. Qualsevol reclamació relacionada amb l'espectacle s'haurà d'adreçar a l'Organització amb la presentació de l'entrada.