Avís legal i política de privacitat

 

El lloc web www.teatreaurora.cat és propietat d'UNICOOP CULTURAL SCCL, societat cooperativa propietària i gestora del Teatre de l'Aurora que té per objectiu el cultiu del temps lliure i l'organització d'activitats culturals.

UNICOOP CULTURAL SCCL (en endavant UNICOOP) està inscrita al Registre Territorial de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya en la fulla núm. BN-168 del llibre d'inscripcions i té el seu domicili social a Igualada, al carrer de l'Aurora núm. 80 (08700) i té el CIF F08171902.

A través d'aquest avís legal es pretén regular l'accés i l'ús i, en general, la relació entre el lloc web www.teatreaurora.cat i els seus usuaris.

 

ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ

L'accés a aquest lloc web atribueix la condició d'usuari i implica el coneixement, l'acceptació plena i sense reserves per part de l'usuari de totes i cadascuna de les condicions d'aquest avís legal.

UNICOOP es reserva la facultat de modificar i actualitzar en qualsevol moment els continguts i configuració del lloc web i d'aquest avís legal.

 

CONDICIONS D'ÚS

L'usuari es compromet a fer un ús legal dels serveis, productes i de les utilitats que ofereix UNICOOP a través d'aquest lloc web.

Amb caràcter general, l'accés a la informació i les utilitats del lloc web no exigeix una prèvia subscripció o registre d'usuari. No obstant això, l'accés a algun d'aquests serveis o productes que s'ofereixen a través del lloc web podria estar condicionat al previ ompliment del formulari de subscripció o registre. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades personals que comuniqui quan ompli el formulari de subscripció o registre. L'usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació actual. El tractament de les dades de caràcter personal subministrades per l'usuari el durà a terme UNICOOP en subjecció a la Política de protecció de dades de caràcter personal continguda en aquest lloc web.

Amb caràcter general, els serveis que UNICOOP presta als usuaris d'aquest lloc web són gratuïts, a no ser que, en casos concrets, es pugui especificar el contrari.

 

PROTECCIÓ DE DADES

UNICOOP està compromesa amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades.

Responsable
UNICOOP és el titular i el responsable del tractament de les dades personals que poden ser recollides a través de formularis en aquest lloc web, que seran tractades d'acord amb allò que disposen el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril del 2016 (RGPD) de Tractament de Dades Personals, i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Dades del titular
UNICOOP CULTURAL SCCL · CIF F08171902 · Carrer de l'Aurora, 80 · 08700 Igualada · info@teatreaurora.cat

Finalitat
Les dades que faciliti l'usuari s'utilitzaran amb la finalitat d'informar sobre les activitats que es duen a terme al Teatre de l'Aurora, així com d'informació de descomptes, promocions i campanyes relacionades amb aquestes activitats.

Durada
Les dades facilitades es conservaran mentre s'organitzin aquestes activitats, l'usuari no en sol•liciti la supressió i es considerin vigents i actualitzades.

Legitimació
El tractament necessari per executar la prestació del servei i el consentiment de l'interessat, segons el cas.

Destinataris
No es comunicaran a terceres parts, llevat d'obligació legal.

Perfils
El titular pot aplicar tècniques d'anàlisi de perfils per oferir continguts que siguin del seu interès.

Drets
L'usuari té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment i pot accedir, demanar la rectificació, la portabilitat o la supressió de les dades, així com limitar-ne o bé oposar-se al seu tractament mitjançant una comunicació a info@teatreaurora.cat o bé a l'adreça postal Carrer de l'Aurora, 80 - 08700 Igualada, identificant de manera inequívoca la persona interessada.

Vies de reclamació
Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, es pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control (www.agpd.es).

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L'usuari utilitza aquest lloc web sota la seva responsabilitat. UNICOOP, ni les persones de la seva organització, no assumeixen cap responsabilitat derivada, o que se'n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d'aquest lloc web. UNICOOP tampoc no es fa responsable de qualsevol dany que pugui derivar-se de la utilització d'aquest lloc web o de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en aquest es facilita.

UNICOOP no es fa responsable dels continguts als que apuntin els enllaços que es puguin oferir des d'aquest lloc web i que no es corresponguin a dominis titularitat d'UNICOOP.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixin el lloc web i siguin difosos a través d'aquest, així com la seva presentació i muntatge, o són titularitat exclusiva d'UNICOOP o és UNICOOP qui ostenta els drets d'explotació d'aquests a través d'acords amb tercers. Queden reservats a favor d'UNICOOP tots els drets sobre la totalitat dels continguts d'aquest lloc web, que es troben protegits per la legislació vigent.

Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l'únic fi d'emmagatzemar-los, fer-ne còpies de seguretat o imprimir-los sobre paper per a ús privat.

Al marge d'allò anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del lloc web o d'algun dels seus elements sempre que no es compti amb l'autorització expressa d'UNICOOP i, si escau, de tercers col·laboradors.

Tots els noms comercials, les marques o els signes distintius, els logotips, els símbols, les marques mixtes, les figuratives o les nominatives que apareixen en aquest lloc web pertanyen a UNICOOP o és UNICOOP qui disposa, amb autorització prèvia, del seu dret d'ús, i es troben protegits per la legislació vigent en aquest sentit.

 

MENORS D'EDAT

L'ús dels serveis disponibles en aquest lloc web per menors d'edat exigeix que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualsevol dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.

Els representants legals de les persones menors d'edat tenen plena responsabilitat en l'accés a continguts i serveis d'Internet d'aquests menors. Per a això disposen de programes informàtics i eines de bloqueig i filtre en l'accés a continguts o llocs web no apropiats per a menors.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest avís legal queda subjecte a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l'accés a aquest lloc web, els usuaris i UNICOOP se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals d'Igualada, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.